Diplomové práce

POLYFUNKČNÍ DŮM U BOTIČE

Bc. Daniel Jeništa

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

ZÁKLADNÍM MOTYVEM POLYFUNKČNÍHO DOMU JE PROPOJENÍ S PŘÍRODOU KOLEM POTOKA BOTIČE, PROSTŘEDNICTVÍM TERAS, KDE SE MŮŽEME SNADNO DOSTAT DO VENKOVNÍHO PROSTORU. DOMINANTNÍM SMĚREM SE ZDE TEDY STÁVÁ HORIZONTÁLA, KDTERÁ MÁ SYMBOLIZOVAT „LEVITUJÍCÍ DESKY“. OBĚ NAVŽENÉ FUNKCE, ROZDĚLENÉ DO DVOU HMOT JSOU ZDE OD SEBE ODDĚLENY PÁSEM ZELENĚ TAK ABY NEDOCHÁZELO K NARUŠENÍ SOUKROMÍ.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.