Závěrečné práce

BYDLENÍ VRŠOVICKÁ

Kašparová Markéta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Ocenění

Anotace

Nacházíme se ve vnitřním městě, avšak pozorujeme místo připomínající periferii. Prostory okolo vršovického nádraží představují jednu z pomyslných bran do Vršovic a Vršovická ulice má roli městské třídy. Přesto toto místo na pomezí Vršovic a Nuslí postrádá charakter města. Vršovická ulice zde připomíná spíše rušnou silnici. Prostředí okolí nádraží je vágní. Jednou z cest, jak se této vágnosti vyhnout, je místa definovat, dát jim účel a charakter – pojmenovat je. Na parcelu pod Havlíčkovými sady, vedle neudržovaného areálu sportovní haly zvané Hasa, navrhuji bydlení. Intenzivní. Praha trpí nedostatkem dostupných bytů, proč tedy místu nevypomoct velkým bytovým domem. Pohodlným, inkluzivním, srozumitelným a obyvatelným.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.