Diplomové práce

Polyfunkční dům u Botiče v Praze 10

Bc. Pavel Tománek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomního projektu je návrh polyfunkční zástavby zahrnující obchodní, administrativní a obytnou funkci na pozemku u potoka Botiče v Praze 10 – Vršovicích. Cílem návrhu je vhodně zasadit soubor staveb v rámci okolní zástavby a veřejných prostor, odclonit obytnou část od rušné ulice a zachovat prostupnost území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.