Závěrečné práce

Bytové domy ve Vršovicích

Bc. Pavel Hodan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadáním projektu je zástavba proluk ve stávající urbanistické struktuře v Praze Vršovicích mezi ulicemi Moskevská, Krymská a Bezejmenná, domy s převažující bytovou funkcí a obchodním parterem.  Návrhem v urbanistické rovině se snažím respektovat stávající strukturu složenou z obytných bloků. Základním principem je citlivé doplnění hmoty do stávající zástavby, tak aby byl uchován charekter místa a využil se potenciál, které místo nabízí. Důležitým faktorem je reakce na stávající cesty územím, které dělají z řešeného území lokální centrum Vršovic. Celé území je rozděleno na proluky Magnolia a Carnea. Pozemky určené pro výstavbu jsou výrazně svažité s jižní orientací k významnému veřejnému prostoru tržíčku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.