Diplomové práce

Bytové domy ve Vršovicích

Bc. Vlastimil Pešl, DiS.

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je navrhnout zástavbu proluk ve stávající urbanistické struktuře Vršovic, mezi ulicemi Moskevská, Ruská a Krymská. Domy s převažující bytovou funkcí a obchody v parteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.