Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

Nalezení místa pro radnici městské časti Prahy 10 a její návrh

Bc. Wojciech Wilczek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nová radnice Prahy 10 na místě industriální historie Vršovic. Radnice, stavba, která slouží obci. Vytvoření radnice částečnou rekonstrukcí čtyř budov výrobního areálu KOH-I-NOOR a dostavbou tří nových. Shluknutí všech budov radničního areálu kolem nově vytvořeného náměstí lemovaného sloupořadím. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.