Diplomové práce

Vesnice Malé a Vysoké Březno

Bc. Eliška Ouředníčková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem projektu je vesnice, konkrétně možný rozvoj dvou blízkých sídel poblíž Mostu - Malého a Vysokého Března. Návrh se snaží nalézt nejlepší možné řešení v propojení obou částí vsi se zapojením stávajících cest, definováním stávajících i nově vzniklých center vesnice v co nejpřirozenější formě. Dále se návrh zabývá možným řešením regulace nově navržené zástavby podél cest a návrhem nově vzniklé občanské vybavenosti rozrůstající se vesnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.