Závěrečné práce

Hasičská stanice / Praha

Bc. Jakub Vácha

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem mé diplomové práce je návrh nové hasičské stanice v Praze jako reakce na stávající stav stanice HS3 v Holešovicích, která  přesluhuje téměř 70 let. Cílem bylo navrhnout prostory odpovídající a vyhovující tomuto povolání a provozu s důrazem na dispoziční vazby (časový limit výjezdu) a inspirativní prostředí pro další přípravu a regeneraci hasičů – hrdinů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.