Diplomové práce

Vysokoškolské koleje Břevnov

Bc. Lucie Kurzová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Řešeným objektem je stavba vysokoškolských kolejí s volnočasovým zázemím na pozemku v Praze 6. Parcela se nachází mezi ulicemi Na Petřinách a Pod Novým lesem a v současnosti jsou na ní objekty určené k demolici. Hlavní funkcí navrženého objektu je nadstandardní studentské bydlení, které je doplněno menzou, učebnami a prostory fitness a wellness v prvním nadzemním podlaží. Součástí návrhu je řešení dopravy v klidu a vytvoření kvalitního parteru pro ubytované.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.