Diplomové práce

Základní umělecká škola Pohořelec

Bc. Iveta Sokolová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh Základní umělecké školy. Základní škola je umístěna v Praze na Pohořelci na nároží ulic Keplerova a Parléřova. Navrhovaná Základní umělecká škola by měla poskytovat vzdělání v hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.