Závěrečné práce

Polyfunkční areál Perštýn v Litomyšli

Bc. Klára Burešová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem této práce je vytvoření nové hodnoty pro dnes již zchátralý hospodářský areál Perštýn v Litomyšli, jehož funkčnost byla kdysi narušena stavbou hlavní komunikace E35 napříč pozemkem. Předmětem práce je návrh řešení stávající situace s novým prostorovým a funkčním obsahem pozemku v návaznosti na plánovaný obchvat R35.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.