Diplomové práce

Denní centrum a noclehárna pro lidi bez domova, Žižkov

Bc. Vojtěch Jeřábek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Pět minut od hlavního nádraží, na dohled městského jádra. Žižkov, jinde pevně se tyčící, přímo ve svém ústí najednou tápe v nejistotě. Místo, které zbylo samo sobě na pospas. Právě zde vzniká centrum pro lidi bez domova: obraz přístřeší, zároveň však otloukánek, sólista a nezvaný návštěvník. Dům, který nemá být ničím domovem; dům, který již svou přítomností dráždí. Se specifickou klientelou, tvrdošíjně se míjející s naším prostoročasem. Portfolio v lepší kvalitě k prohlédnutí zde: http://issuu.com/vojtech_jerabek/docs/jerabek-portfolio_web

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.