Závěrečné práce

Městská tržnice na Karlově náměstí

Bc. Lukáš Taller

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Typologie tržnic se u nás během minulého století vlivem různých faktorů vytratila. To lze vnímat jako ztrátu části kultury obyvatelstva. Tato nákupní kultura se pomalu navrací v podobě farmářských trhů a je pouze otázkou času, kdy si město uvědomí potřebu tržnice jako instituce, zaštiťující nejen maloobchod potravin. Součástí diplomové práce bylo nalézt vhodné místo pro znovuzrození této typologie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.