Závěrečné práce

Revitalizace areálu zámku Koleč

Bc. Marie Křížová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je revitalizace areálu barokního zámku v Kolči z počátku 18.století. V rámci řešení je navržena revitalizace stávajících budov - zámku a sýpky, a nový víceúčelový objekt na místě vyhořelé sýpky.Součástí práce je rovněž stavebně-historická část, která řeší stavební vývoj dispozice, konstrukce a vzhledu místností někdejšího sálu - dnes místnosti č.I.03 a č.I.04, a inventarizaci prvků oken a dveří.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.