Závěrečné práce

Písek - Pod hradbami

Bc. Jana Rýznarová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Se záměrem uzavření zeleného hradebního pásu a propojením nábřeží se projekt zabývá lokalitou Pod hradbami v Písku. Na místě nynějšího areálu městského koupaliště, který znepřístupňuje břeh řeky a přerušuje tak pomyslnou linii prostupnosti nábřeží, navrhuji bydlení pro seniory a k němu přilehlou zahradu. Ta vyzývá k procházkám nejen zde bydlící, nýbrž i ostatní občany. Soukromá zahrada se skrývá ve dvoře objektu domu s pečovatelskou službou, který je řešen jako standardní bytový dům. Řešení nabízí prostory pro trávení času v komunitě či soukromí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.