Diplomové práce

Kulturní centrum v Litoměřicích

Bc. Lucie Náhlovská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh kulturního domu v Litoměřicích. Součástí návrhu je víceúčelový sál, výukové, kancelářské prostory a restaurace. Objekt má představovat skleník, který nabídne člověku zeleň a kulturní vyžití po celý rok. Je to místo, kde kvete kultura.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.