Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Praha - Trojmezí

Bc. Jana Kusbachová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Pražské Trojmezí je zapomenutý segment krajiny uvnitř kompaktního města. Cílem projektu je nalézt optimální poměr zastavitelných a volných ploch, definovat jejich charakter a podpořit snadné a přirozeně fungující propojení celé oblasti. Koncept navrhované zástavby je založen na doplnění vývoje okolních struktur připomínajících koláž, kdy v jednu dobu vznikaly ucelené urbanistické celky podobného charakteru. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.