V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

Praha - Trojmezí

Bc. Jan Svoboda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Urbanistický a krajinný koncept pro území Praha – Trojmezí. Určení a artikulace rozhraní zástavby a vnitřní městské krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.