Závěrečné práce

Praha - Trojmezí

Bc. Jan Svoboda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Urbanistický a krajinný koncept pro území Praha – Trojmezí. Určení a artikulace rozhraní zástavby a vnitřní městské krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.