Diplomové práce

Praha - Trojmezí

Bc. Jan Svoboda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Urbanistický a krajinný koncept pro území Praha – Trojmezí. Určení a artikulace rozhraní zástavby a vnitřní městské krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.