Závěrečné práce

Praha - Trojmezí

Bc. Markéta Janderová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo celkové uchopení místa, jeho definování a stanovení programu. Trojmezí je rozlehlé území, které má v různých částech různý charakter a navazuje na různé typy zástavby. Nešlo o nalezení jednotného konceptu spíš jako o reagování na konkrétní podmínky prostředí. V jižní části navrhuji propojení stávajících sídlišť novou bytovou výstavbou. Severní část, mající cenné přírodní prostředí, navrhuji jako přírodní park.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.