Závěrečné práce

DESIGNHELP - BIO FEEDBACK

Koháková Lucie

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá designérským návrhem zdravotní pomůcky, která slouží ke zkvalitnění diagnostiky a léčby pacientů s rizikem kardiovaskulárních chorob. Autorka zde kombinuje biomedicínské technologie a práci se šperkem a navrhuje řešení návrhem skleněného náramku, který umožňuje uživatelkám nepřetržitou prevenci. Důležitým cílem tohoto projektu je snaha zlepšit vztah pacientů k nošení zdravotních pomůcek na veřejnosti eliminováním negativních emocí, které mohou uživatelé pociťovat. Práce je členěna do několika částí, kdy v první části je shrnut teoretický úvod a literární rešerše, která předcházela samotnému návrhu, dále se zabývá formulací vizí a přes popis navrhování pokračuje až k finálnímu návrhu. Součástí práce je i praktická konstrukce daného zařízení a krátkodobé uživatelské testování, které se zaměřilo na ergonomii a pohodlnost používání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.