Závěrečné práce

Trojmezí - město a sad

Bc. Jiří Mašek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Trojmezí je území v jihovýchodní části Prahy o rozloze zhruba 200 hektarů, v trojúhelníku mezi historickými jádry vsí Záběhlice, Hostivař a Chodov. Nachází se zde Přírodní památka Meandry Botiče a zarostlý Sady zahradnické mládeže (bývalá Višňovka). Úkolem bylo vytvořit koncepci území, doplněnou o možnou zástavbu. Hlavními tématy pro mě byly průchodnost území, řešení hranic a rozhraní, definování různých typů zeleně, a vytváření místa specifického a hodnotného v rámci celého města. Navrhuji zachovat sad, z části jej obnovit. Bývalé pole severně o něj přeměňuji v nový park, s loukou a vodní plochou. Pole na jih od sadu zastavuji novým sídlem pro více než 5000 obyvatel, nabízejí přes 100 000 m2 nebytových prostor. Základním typologickým prvkem zástavby je velký blok, využivající výhody kompaktní blokové zástavby a řadových domků se zahradou. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.