15116

Ústav modelového projektování

Ústav modelového projektování MOLAB zajišťuje výuku a výzkum v oblasti počítačového navrhování, jež je nezbytné jak pro studium na fakultě, tak i pro následnou architektonickou praxi. Výuka se zaměřuje na podpůrné předměty CAD a PG – počítačová grafika.

Studentům nabízíme seznámení se základními CAD programy pro architekty (AutoCAD, 3DstudioMAX, Rhinoceros+Grasshopper) a programy BIM (Revit+Dynamo, ArchiCad, Grasshopper). V rámci počítačové grafiky si osvojí základy vektorových programů Illustrator a InDesign, seznámí se s rastrovým programem Photoshop a mohou získat i informace o virtuální realitě a o skicování pomocí počítače. V MOLAB jsou k dispozici brýle pro virtuální realitu se zajímavými programy pro tvůrčí postupy ve 3D prostoru a studenti si zde také mohou vyzkoušet různé skicovací elektronické nástroje.

Seznam aktivit: 

BIM – spolupráce při architektonickém návrhu LOD 0 

BIM – pokročilejší navrhování LOD 1 a více 

CAD přednášky o základních postupech při tvorbě modelů pomocí strojů ( laser, 2D frézka, 3D tisk) 

CAD přednášky o robotice 

Parametrické navrhování – Grasshopper, Revit (Dynamo) 

Automatická tvorba projektové dokumentace pomocí Dynama (využití především pro bakalářské práce) 

CAD přednášky a worshopy -  Progresivní přístupy k tvorbě 3D modelů  

CAD přednášky a worshopy - Generativní navrhování  

CAD přednášky a worshopy - BIM v praxi architekta 

Koncepční modelování (FormIt) s návazností na BIM  

Práce s mračny bodů a jinými zaměřeními staveb 

Využití softwaru Navisworks pro analýzy kolizí BIM modelů – způsoby koordinace projektů  

Optimalizace architektonického návrhu z hlediska statického posouzení 

Optimalizace architektonického návrhu z hlediska energetické a ekonomické bilance 

Aditivní výroba obecně (3D tisk PLA, 3D tisk pomocí robotického ramene) 

3D tisk z betonu 

Virtuální realita pro navrhování 

Virtuální realita pro pedagogický proces 

Rozšířená realita pro pedagogiku i PR 

Vzdálené skicování 

V magisterském studiu se etablovala dvojice experimentálních ateliérů. Ateliéry Achten – Pavlíček nebo Nováková, Florián – Kurilla / FLOW stavějí na základech znalostí počítačového navrhování, které studenti načerpají při základní výuce, ale hlavně vlastním studiem. Do svých projektů zapojují různé postupy a dovednosti z oblasti pokročilých návrhových postupů a technik. Absolventi těchto ateliérů často pokračují v doktorském studiu právě u doc. Achtena a doc. Floriána, kde se zabývají dlouhodobě výzkumem v oblasti počítačového navrhování, konkrétně simulací a optimalizací různých procesů, digitální fabrikace, aditivní výroby, pokročilých systémů a materiálů. Experimentální ateliéry MOLAB jsou skvělým inkubátorem pro nové myšlenky a nové postupy architektonické tvorby.

V oboru architektonického navrhování pomocí počítače (Design Computing) MOLAB spolupracuje s univerzitami po celém světě a pravidelně se účastní konferencí eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe); Henri Achten je členem grémia této uznávané evropské asociace. Pedagogové a doktorandi v současnosti spolupracují na projektech s TU Innsbruck, ITKE Stuttgart a TU Barcelona.

Součástí vědeckého zaměření MOLAB je výzkumná skupina PET-MAT, kde Kateřina Nováková a Šimon Prokop získali dlouhodobou smlouvu s firmou Karlovarské minerální vody, a. s., o spolupráci na výzkumu využití recyklátu rPET v architektuře. Lukáš Kurilla a Šimon Prokop zase zpracovávají pro Škoda Auto, a. s., projekt ADAM, jehož cílem je návrh a vývoj softwarového řešení pro parametrické modelování industriálních budov.

Národní pavilon na dubajské Všeobecné světové výstavě EXPO 2020. Autory návrhu jsou architekti Jan Tůma a Jindřich Ráftl, zakladatelé tvůrčího studia R/FRM a architektonického ateliéru Formosa AA a absolventi doktorského programu na FA ČVUT.
Práce Jana Tůmy a Jindřicha Ráftla je propojena s výzkumem a vyznačuje se inovativním přístupem a častým využíváním nových technologií. V posledních letech se hlavním motivem jejich projektů stal přístup „Driven by environment“.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.