15116

Ústav modelového projektování

Ústav modelového projektování MOLAB zajišťuje výuku a výzkum v oblasti počítačového navrhování, jež je nezbytné jak pro studium na fakultě, tak i pro následnou architektonickou praxi. Výuka se zaměřuje na podpůrné předměty CAD a PG – počítačová grafika.

Studentům nabízíme seznámení se základními CAD programy pro architekty (AutoCAD, 3DstudioMAX, Rhinoceros+Grasshopper) a programy BIM (Revit+Dynamo, ArchiCad, Grasshopper). V rámci počítačové grafiky si osvojí základy vektorových programů Illustrator a InDesign, seznámí se s rastrovým programem Photoshop a mohou získat i informace o virtuální realitě a o skicování pomocí počítače. V MOLAB jsou k dispozici brýle pro virtuální realitu se zajímavými programy pro tvůrčí postupy ve 3D prostoru a studenti si zde také mohou vyzkoušet různé skicovací elektronické nástroje.

V magisterském studiu se etablovala dvojice experimentálních ateliérů. Ateliéry Achten – Pavlíček nebo Nováková, Florián – Kurilla / FLOW stavějí na základech znalostí počítačového navrhování, které studenti načerpají při základní výuce, ale hlavně vlastním studiem. Do svých projektů zapojují různé postupy a dovednosti z oblasti pokročilých návrhových postupů a technik. Absolventi těchto ateliérů často pokračují v doktorském studiu právě u doc. Achtena a doc. Floriána, kde se zabývají dlouhodobě výzkumem v oblasti počítačového navrhování, konkrétně simulací a optimalizací různých procesů, digitální fabrikace, aditivní výroby, pokročilých systémů a materiálů. Experimentální ateliéry MOLAB jsou skvělým inkubátorem pro nové myšlenky a nové postupy architektonické tvorby.

V oboru architektonického navrhování pomocí počítače (Design Computing) MOLAB spolupracuje s univerzitami po celém světě a pravidelně se účastní konferencí eCAADe (Education and Research in Computer Aided Architectural Design in Europe); Henri Achten je členem grémia této uznávané evropské asociace. Pedagogové a doktorandi v současnosti spolupracují na projektech s TU Innsbruck, ITKE Stuttgart a TU Barcelona.

Součástí vědeckého zaměření MOLAB je výzkumná skupina PET-MAT, kde Kateřina Nováková a Šimon Prokop získali dlouhodobou smlouvu s firmou Karlovarské minerální vody, a. s., o spolupráci na výzkumu využití recyklátu rPET v architektuře. Lukáš Kurilla a Šimon Prokop zase zpracovávají pro Škoda Auto, a. s., projekt ADAM, jehož cílem je návrh a vývoj softwarového řešení pro parametrické modelování industriálních budov.

Národní pavilon na dubajské Všeobecné světové výstavě EXPO 2020. Autory návrhu jsou architekti Jan Tůma a Jindřich Ráftl, zakladatelé tvůrčího studia R/FRM a architektonického ateliéru Formosa AA. Oba jsou absolventy ateliéru FLOW na FA ČVUT. Jan Tůma je doktorandem prof. Soukenky a Jindřich Ráftl je doktorandem u doc. Floriána.
Práce Jana Tůmy a Jindřicha Ráftla je propojena s výzkumem a vyznačuje se inovativním přístupem a častým využíváním nových technologií. V posledních letech se hlavním motivem jejich projektů stal přístup „Driven by environment“.
Výstava EXPO v Národním technickém muzeu.
Socha anděla v Jindřichově Hradci vytištěná pomocí crowd-printingu
Aktuálně se skupina PET-MAT (Kateřina Nováková a Šimon Prokop) zaměřuje na výzkum a vývoj stavebního prvku z recyklátu. V čase předvánočním byla v Jindřichově Hradci vytvořena socha v nadživotní velikosti pomocí crowd-printing metody u příležitosti festivalu betlémů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.