Závěrečné práce

Filharmonie pro Prahu

Bc. Daniel Volák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Česká hudba je historicky významná a přínosná v celosvětovém měřítku. V Praze sídlí jeden z nejuznávanějších symfonických orchestrů na světe a přesto městu chybí koncertní sál se špičkovými akustickými parametry. Město Praha již řadu let uvažuje o stavbě nové budovy filharmonie, ale odpověď na otázku o jejím umístění však stále není zodpovězena. Návrh prověřuje umístění této instituce v centru Prahy, na Klárově. Prostorová akustika je řešena akustickým schématem shoebox. Nový koncertní sál je součástí urbanistické struktury Malé Strany, a svojí návazností na řeku Vltavu citlivě doplňuje panorama Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.