Závěrečné práce

Emauzy - dům důstojného stáří

Kvetovská Veronika

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Dům se nachází na pozemku Emauzských zahrad a spadá pod správu Benediktinského opatství. Provozuje se zde ubytování a služby pro seniory. Stavba se snaží co nejvíce přizpůsobit životu starších lidí a dopřát jim plnohodnotný život. Objekt má dvě podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Hlavní vchod je situován z ulice Vyšehradská.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.