Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Koncertní sál Staroměstské náměstí

Bc. David Zalabák

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Praze stále chybí koncertní sál, který by splňoval současné požadavky na hudbu, i přesto že ve městě sídlí jeden z nejuznávanějších filharmonických orchestrů na světě. Město již dlouhodobě uvažuje o stavbě nového koncertního sálu a hledá vhodné místo pro tuto budovu. Cílem práce je prověřit možnost postavit tuto instituci na Staroměstském náměstí, které ztratilo svou uzavřenost po svržení neogotického křídla radnice a Krenova domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.