Závěrečné práce

Bydlení Vršovická

Ježek Jakub

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Anotace (česká): Bydlení Vršovická, život ve městě. Prvotní koncept ucelené blokové zástavby rozbíjím za pomoci pásu již vzrostlé zeleně a terénního zlomu, čímž dávám vzniknout bytovému souboru, složenému z variabilních a zároveň opakujících se sekcí. Ty, svým rozmístěním, jež reaguje na kontext místa, vytváří lidskému měřítku příjemná místa a děje. Navrhovaná variabilita bytových sekcí umožnuje dispoziční individualitu. Byty jsou prostorné, pohodlné, prosvětlené, akorát. Kontakt s exteriérem, výhledy, poskytují lodžie, balkony. Modrá barva, mělká okna. Bydlí se až na zem. Zahrádky, zelenina, odpočinek v sadu. Tady se žije.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.