Diplomové práce

Obnova areálu zrušeného kapucínského kláštera v Zákupech

Bc. Jiří Kašpar

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá obnovou zaniklého kapucínského kláštera v městečku Zákupy. Do kostela je navržen multifunkční prostor, kde se mohou konat výstavy, ceremonie a přednášky. Konvent je využit jako hotel / ubytovna. Je zde jídelna / restaurace, dílny, byt správce areálu a v horním podlaží jsou umístěny pokoje hostů. Zahrada má charakter veřejného parku. Vyžití zde najdou nejen děti, ale i dospělí. Jsou zde hřiště, jabloňový sad a bylinkové zahrádky. Obnova by měla posílit místní kulturu a přivést více turistů. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.