Závěrečné práce

Vysokoškolský kampus Kladno

Bc. Helena Hrudová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt je architektonicko-urbanistickou studií území v přímé návaznosti na historické centrum města Kladna. Prověřuje dané území pro potřeby vysokoškolského kampusu. Navrhuje zde tři nové budovy - hlavní výukovou budovu, vysokoškolskou kolej a knihovnu a zpracovává je ve stupni studie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.