Závěrečné práce

Krematorium a nový hřbitov Cheb

Bc. Simona Sabáčková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Prezentovaný projekt reaguje na moderní tendence v pohřbívání. Studie počítá se zachováním stávajícího hřbitova v Chebu a navrhuje alternativu, která reaguje na individualitu moderního člověka a dává tak možnost výběru mezi různými způsoby pohřbu. Hřbitov je pojednán jako park, který tvoří plynulý přechod mezi městem a krajinou. Dominantou hřbitova je krematorium, které je navrženo v souladu s nejmodernějšími technologiemi a požadavky na ekologičnost. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.