Závěrečné práce

Kolín - řeka městu. město řece

Bc. Pavla Enochová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Řeka je velmi výjimečným přírodním elementem jak volné krajiny, tak sídla. Je to místo, kde se město může nadechnout. Je základní urbanistickou osou a celoměstsky významným prvkem.  Labe v Kolíně kdysi bylo zdrojem života, místem setkávání. Vodní hladina byla přístupná, budovy spadaly přímo do řeky a mlýny byly majestátnou bránou. Kvůli technickému pokroku se tento stav bohužel změnil. Přírodní charakter zcela zanikl a řeka se stala pouze utilitárním dopravním koridorem, jehož potenciál je navíc v posledních letech využíván jen minimálně. Labe v Kolíně ztratilo své původní kouzlo. To mě přivedlo k zadání této diplomové práce. Většina místních prostor řeky nepokládá za podstatný. Já naopak v Labi spatřuji veliký potenciál. Cílem tohoto návrhu je vytvořit příjemné místo pro rekreaci, přiblížit město k řece a mlýnům navrátit jejich výjimečné postavenít. Chci tak v Kolíně otevřít debatu o tomto prostranství a odstartovat aktivitu k navrácení důstojné pozice řeky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.