Závěrečné práce

Bytový dům Plzeňská

Bc. Kateřina Gloserová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh bytového domu a ověření kapacity parcely na místě bývalé celní pošty a přilehlých pozemcích na Smíchově mezi ulicemi Plzeňskou a Vrchlického. Tématem bylo zpracování návrhu od urbánního celku velikosti městského bloku do detailů bytového domu. Důraz byl kladen na ověření komfortu bydlení a nalezení adekvátního standardu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.