Závěrečné práce

Městské divadlo České Budějovice

Bc. Petra Matuschková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je urbanistické řešení prostoru Senovážného náměstí v Českých Budějovicích. Diplomová práce má prověřit umístění městského divadla v tomto prostoru, případně s doplněním dalšími funkcemi – tak, aby došlo zároveň k dořešení uspokojivé podoby celé lokality, včetně jejího zapojení do širšího kontextu této části města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.