Závěrečné práce

Novostavby v kontextu městského bloku, Praha - Smíchov

Bc. Vít Benda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obsahem diplomové práce je studie městského bloku jako součást plánované multifunkční čtvrti v Praze na Smíchově. Řešený blok adninistrativních a bytových domů leží na rohu stávajících ulic Radlická a Za Ženskými domovy. Návrh vychází z urbanistické vize zpracované v alelieru A69. Záměrem projektu je přispět k vytvoření kvalitního živoucího městského prostředí v této lokalitě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.