Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Revitalizace Tereziina údolí

Bc. Šárka Budíková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je obnova krajinářského parku NPP Terčino údolí u Nových Hradů. Návrh řeší zapojení parku do širších krajinných a urbanistických vztahů, komplexně řeší cestní síť a vegetační úpravy a detailně pak čtyři klíčové lokality parku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.