Závěrečné práce

Revitalizace zámeckého areálu v Zákupech

Bc. Lukáš Kemr

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je revitalizace zámeckého areálu v Zákupech. Návrh se snaží citlivým způsobem oživit, doplnit a částečně rekonstruovat velmi hodnotný komplex skládající se ze zámku, hospodářský budov, zahrad a parku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.