Závěrečné práce

Železniční stanice Praha - Výstaviště

Bc. Dai Cuong Phan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh železniční stanice Praha-Výstaviště včetně přilehlého viaduktu. Součástí návrhu je dopravní řešení vymezeného prostoru a vystavění teze, co vše má obsahovat „budova železniční stanice“ resp. odpovědi na otázky: je navrhovaná železniční stanice „budovou“ nebo „technickou infrastrukturou“? Má železniční zastávka doplňkové funkce?

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.