Závěrečné práce

Konverze areálu mrazíren v Litoměřicích

Bc. Aleš Jehlička

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je konverze industriálního areálu bývalých mrazíren v Litoměřicích. Práce se zabývá nalezením vhodných funkcí pro nové využití stávajícího areálu. Cílem projektu je využít potenciál lokality, ověřit realizovatelnost investorského záměru, ukázat možné směry řešení a vytvořit přínos pro město a pro celý region.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.