Diplomové práce

Národní filmový archiv

Bc. Jaroslav Kopecký

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Národní filmový archiv je důležitou institucí starající se o naše kulturní dědictví. Současný stav a roztroušenost sídel je nevyhovující a hledají se tak prostory pro nové, sjednocené sídlo. V pražském centru neustále vyhledáváme místa k zastavění, často si je vytváříme bouráním hodnotných staveb. Přitom pražské obchodní domy dvacátého století dnes již neprofitují a nabízí se tak otázka: Mohou sloužit jiné, hodnotnější funkci? Obchodní dům Máj je kvalitně navržený a zrealizovaný projekt kanceláře SIAL, jehož architektonické kvality byly oceněny umístěním na seznam památkově chráněných objektů. Nachází se v atraktivní lokalitě se skvělou dopravní dostupností. Smyslem mé práce je ověřit, zda je stavba obchodního domu vhodná k adaptaci na Národní filmový archiv a Filmové museum.  

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.