Diplomové práce

Škola v Africe

Bc. Sandra Gulázsiová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tato diplomová práce úzce spolupracuje s Centrem Narovinu a je navrhována pro komunitu (Sunrise Academy) žijící na ostrově Rusinga Island v Africe v Keni. Projekt se zabývá návrhem školního kampusu, který bude sloužit pro přibližně 300 dětí a i pro místní obyvatele. Důraz je kladen na energetickou nenáročnost, autonomii objektu a obnovitelné zdroje materiálů. Velice důležité je respektování zdejšího klimatu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.