Závěrečné práce

Centrum pro integraci cizinců v Praze

Bc. Matúš Ficko

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá návrhem integračního centra pro imigranty v areálu staré teplárny Veleslavín. Řešení zachovává vybrané industriální budovy a konvertuje je na občanskou vybavenost a vytváří tak nové multikulturální centrum Veleslavína. Kolem teplárny jsou doplněny objekty samotného bydlení pro azylanty a integrační byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.