Závěrečné práce

Konverze areálu závodu Bižuterie v Jablonci nad Nisou

Bc. Jiří Jeřábek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je konverze bývalé továrny na kovovou bižuterii v Jablonci nad Nisou umístěné ve širším centru města v blízkosti vodní nádrže využívané k rekreaci. Projekt přdkládá ucelenou koncepci konverze a navrhuje využití celého areálu a budov s ohledem na výjimečné umístění v rámci města a požadavky soukromého investora.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.