Závěrečné práce

Studentský dům Albertov

Bc. Tomáš Cirmaciu

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Zadání pro diplomní projekt vychází z předdiplomního semináre, ve kterém byl zkoumán Kampus Albertov, jeho rezervy, možnosti rozvoje a tranformace. Konkrétne se bude diplomní projekt zabývat podobou Studenstkého domu, jeho vztahu ke kampusu Albertov. Stavební náplní domu bude prostor pro bydlení, studium a rozvíjení sociálních vztahu mezi studenty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.