Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Diplomové práce

Dynamický model rozvoje měst

Bc. Pavel Paseka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Adaptivní, flexibilní a responsivní model rozvoje městského prostředí, jež lze chápat také obecněji jako systém prostorového plánování, které bere v potaz skutečné a aktuální požadavky obyvatel a uživatelů měst.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.