V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

Dynamický model rozvoje měst

Bc. Pavel Paseka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Adaptivní, flexibilní a responsivní model rozvoje městského prostředí, jež lze chápat také obecněji jako systém prostorového plánování, které bere v potaz skutečné a aktuální požadavky obyvatel a uživatelů měst.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.