Diplomové práce

Soudobá intervence do historického prostředí blokové zástavby

Bc. Miroslav Krejčíř

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zaměřuje na dostavbu části bloku v Praze - Karlíně mezi ulicemi Thámova a Pernerova. Návrh zahrnuje tři novostavby polyfunkčních domů a rekonstrukci dvou pavlačových domů, pocházejících převážně z období druhé poloviny 19. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.