Závěrečné práce

Revitalizace hospodářského dvora Peklo u Pelhřimova

Bc. Martina Hlavičková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem této práce je revitalizace hospodářského dvora Peklo v blízkosti města Pelhřimov. Cílem je obnovit a citlivě doplnit stávající budovy a nalézt pro chátrající areál využití. Tím se stala terapeutická komunita se záchrannou stanicí. Důraz byl kladen na vytvoření prostoru, který by co nejvíce vyhovoval účelu a zároveň respektoval původní konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.