Diplomové práce

SPORTOVNÍ HALA - ČESKÉ BUDĚJOVICE

Václav Fál

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh centra halových sportů v Českých Budějovicích skládající se z hlavní sportovní haly pro minimálně 3000 sedících diváků, tréninkové haly, atletického koridoru a nezbytného zázemí. Hlavním cílem návrhu bylo vytvořit areál celoročně sloužící profesionálnímu volejbalovému klubu, amatérským sportovcům a pořádání kulturních akcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.