Diplomové práce

UDRŽITELNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ BROD

Lucia Cyprianová

Architektura a urbanismus

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh budovy mateřské školy ve městě Český Brod pro 144 dětí v 5 regulérních třídách a 2 třídách pro děti ve věku 2-3 let. Stavební program vychází z reálného záměru města pro daný pozemek. Součástí návrhu je řešení zahrady. Důležitým aspektem projektu jsou zásady udržitelnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.