Diplomové práce

UDRŽITELNÝ BAZÉN ČESKÝ BROD

Adam Chotěbor

Architektura a urbanismus

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh plaveckého bazénu v Českém Brodě v určené lokalitě. Tento záměr vychází z dlouhodobých cílů města. Návrh by měl splňovat všechny technické a provozní požadavky a měl by sloužit obyvatelům města i širšího okolí. Cílem je poskytnout celosezonní provoz s důrazem na co největší využitelnost daného celku. Bude brán zřetel i na udržitelný aspekt celého projektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.