Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Diplomové práce

Letní kino, Litoměřice

Tereza Práchenská

Architektura a urbanismus

Anotace

Letní kino se nachází na Střeleckém ostrově nedaleko centra Litoměřic. Celé hlediště zastřešuje ocelová příhradová konstrukce, která se opírá o železobetonový objekt, ve kterém je umístěno zázemí kina. Fasáda je tvořena cortenovými deskami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.