Diplomové práce

POLYFUNKČNÍ DŮM - KŘIŽÍKŮV DŮM SVĚTLA V KARLÍNĚ

Vilém Hrubý

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.